This is simply.com
BæredygtighedMiljø

Skift oliefyret ud med en miljøvenlig og bæredygtig varmekilde

Den største energisluger i de danske hjem er opvarmning af boligen. Faktisk bruger vi – her i det til tider kolde nord – op til 40 procent af vores samlede energiforbrug på at holde bygninger varme. Men der findes bæredygtige og billigere løsninger, som ikke belaster miljøet nær så meget som fx olie- eller naturgasfyr.

Den meste udbredte – fjernvarmen

65 procent af danske boliger har fjernvarme, hvilket også er en billig, nem og miljøvenlig løsning. Fjernvarme kommer både fra grønne, vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse og fra sorte, fossile brændsler som kul og naturgas. I 2019 er det cirka 61 procent af fjernvarmen, der kommer fra grønne energikilder – og sektoren er under stadig udvikling for at omlægge til vedvarende energi og biobrændsel.

Jordvarme – det bæredygtige valg

Hvis din bolig ikke har adgang til fjernvarme, så må du ud på markedet og undersøge de mest miljøvenlig alternativer som fx jordvarme. Særligt hvis din bolig er udstyret med et oliefyr, er der både økonomiske og miljømæssige gevinster at hente ved jordvarme. Et jordvarmeanlæg garves ned i jorden og opsamler den varme, der er lagret i jordlagene. Energien omdannes til varme via en varmepumpe inde i huset. Løsningen sikrer billig  og bæredygtig opvarmning af huset, men koster mellem 110.000-140.000 kr. at installere.

Varmepumper – fremtidens opvarmningsform

I princippet kan et varmeanlæg med varmepumpe anvendes i alle typer bygninger, hvor de kan udgøre et miljøvenligt alternativ til fx oliekedlen eller elradiatorer. Varmepumper udnytter enten varmen i jorden eller i luften til at opvarme boligen. Selvom varmepumper bruger el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. En varmepumpe bruger kun ca. en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme en bolig. Der findes tre typer: Jordvarme, luft-til-vand og luft-til-luft varmepumper. Prisen afhænger af, hvilken type varmepumpe, du vælger. Se udvalget af varmepumper i forskellige prisklasser hos LavprisVVS.

PlastikNejTak.dk

Author PlastikNejTak.dk

More posts by PlastikNejTak.dk

Skriv en kommentar